Antipatizan

Antipatizan

"deney" Etiketli Yazılar
Mısır Piramitleri gibi görkemli yapıların zamanın koşulları ile nasıl inşa edilebildiğine şaşırıyor ve bunun için mantıksal bir açıklama üretmek istiyorsunuz. Açıklaması zor görünen bu problem için basit bir çözüm üretme kaygısı ile zamanın teknolojisi ile bunun yapılabileceğini aklınız almıyor ve yanlış yönde bir sıçrama ile cevaplıyorsunuz; "Uzaylılar yapmış olmalı". Karmaşık bir problem için daha karmaşık bir çözüm. Tebrikler artık çözmeniz gereken daha ciddi problemleriniz var. Uzaylılar nerden ve nasıl gelmişlerdir?, hangi teknolojileri kullanıyorlar?, elimizde kanıt var mı? neden onlara dair açık kanıtlara ve teknoloji izlerine ulaşamıyoruz? gibi çok daha karmaşık ve çözülmesi zor problemlerle baş etmektense akla ilk gelen ve daha az varsayım içeren açıklama nedir peki. Tabi ki çok fazla insan gücü kullanarak ve dönemine göre akıllı mühendislik çözümleri ile yapılmış oldukları. Hangi teori akla daha çok yatkındır ve test edilebilir düzeydedir? En basit ve sade olan açıklama genelde en doğru olandır tabi ki en kolaya kaçılan açıklama değil.

Occam'ın Usturası
Occam'ın Usturası
Tıp öğrencilerine doğru teşhis için bir tavsiye niteliğinde sunulan Occam'ın Usturası (Occam's Razor) ilkesi ile daha yüksek olasılığa sahip ve test edilebilir örneklerle desteklenecek önyargılara sahip olmanın yararları anlatılır. Böylece göz önünde olanın kaybedilmesinden kaçınılabilir.
Occam'ın Usturası; Bir problemin birden fazla teorik çözümü olduğunda en basit ve en az varsayım içeren olguyu tercih etmenin doğru olacağını savunan bilimsel bir prensiptir. En basit açıklamanın en doğru olduğu gibi algılanmaması gerekir. Daha çok bir açıklama için durumu daha karmaşık hale getirecek ihtiyaç duyulmayan verilerden kaçınmayı gerektirir. Occam'ın usturası mantık biliminde çürütülemez bir bilimsel sav değildir. Basit teorileri kabul ederiz çünkü kompleks teorilere göre deneylerle ölçümleyebilir, test edebilir ve doğrulayabiliriz. Ustura deyimi gereksiz argüman ve varsayımları traş ederek gerçeğe ulaşmayı ifade eder.

Occam'ın usturası 14. yüzyılda yaşamış olan felsefeci ve ilahiyatçı William of Ockham'a ithaf edilir. Aslında Ockham Leibniz'in formüle ettiği "yeter sebep ilkesi (Evrendeki tüm varlıkların bir neden sonucu var olduğu ilkesi)"ne bağlı olmayan ve tek sebebin ve gerçeğin tanrı olduğunu kabul eden bir mantıkçı idi. Bu kavramın da tanrısal konularda kullanılamayacağını belirtiyordu. Anlatacaklarımıza ters yönde düşüncelere sahip olsa da biz Occam'ı değil usturasını kullanmayı yeğliyoruz.
Tarih: 21/10/2010   Yorum: 2
Popüler Yazılar
Son Yazılar
Etiketler
Tavsiyeler