Antipatizan

Tavus Kuşu

Tavus Kuşu
Güzelliği ile evrimin en ilginç yansımalarından biri olan çirkin sesli Tavus kuşunu konuk etmeye karar verdim. Aslında "Tavus", "Soylu Kuş" anlamına geldiği için Soylu kuş kuşu gibi garip bir tabirle tavus kuşu diyoruz kendisine ama Türkçeye kazandırılan kelimelerde buna benzer garip bir çok örnek var ve Türkçeye kazandırılmış biçimini tercih etmek doğru görünüyor.

Kur yapma döneminde, erkek tavusun açarak sergilediği kuyruklarıyla tavus kuşlarının en ilginç yanı olan tüylerinin garip parlak renkleri pigmentler tarafından değil, iki boyutlu olan ve kristale benzeyen küçük yapılar tarafından oluşuyor. Bu özellikleri ile ışığın farklı açılarında değişen renkler sergiliyorlar. Tüylerin yapısında yer alan daha küçük boyuttaki tüycükler (Barbüller) üzerindeki ızgara şeklindeki boşlukların boyutlarının ve şekillerinin, ışığın hafif farklı açılarda yansıtılmasına, böylece renkteki çeşitlenmeye yol açtığı bulunmuş. Tavus'un kendi uzunluğu yaklaşık olarak 110-125 santimken, kuyruğu 120-130 santim uzunluğuna ulaşabilmekte.

Darwin ve Evrim karşıtlarının kendilerine yontarak evrim karşıtı örnek olarak sundukları tavus kuşu kuyruklarından bu noktada bahsetmek istiyorum. Darwin 3 Nisan 1860 tarihli mektubunda gerçekten "Ne zaman tavus kuşu kuyruklarındaki gözlere baksam beni deli ediyorlar" sözlerini sarf etmiştir. Fakat Darwin'in hasta eden bu mükemmel kuyruklar "Eşeysel Seçilim" (Cinsel Seçilim) kuramının doğmasına sebep olmuştur. Seçilim ile avantajlı veya "adaptif" özellikli bireyler, diğer bireylerine kıyasla bir üreme avantajına sahip olurlar. Avantajlı özelliklerin veya alellerin toplulukta yaygın olması seçilimle garantilenmez. Tavus kuşları uzun kuyrukları ve dikkat çekici renkleri ile cinsel olarak tercih edilirken, doğada vahşi hayata karşı savunmasız görünürler bu garip bir paradoks doğurur.
Cinsel seçilim; organizmanın her ne şekilde olursa olsun bir eş elde etme ya da onunla başarılı bir biçimde çiftleşebilme yeteneği üzerinden işler. Eşeysel seçilim, çoğu kez bireylerin sağkalım mücadelesine zarar verecek özellikleri üretebilecek kadar güçlüdür. Eşeysel seçilimin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için üreyemeyen bir canlının doğada yaşama şansının ne kadar az olduğunu düşünebilirsiniz.
Mavi ve Yeşil Tavus KuşuMavi ve Yeşil Tavus Kuşları

Uzun kuyruklu, güzel renklere sahip ve harika "Göz" şeklinde simgelere sahip erkek tavus kuşlarının daha sağlıklı oldukları ve mükemmel döllere sahip oldukları bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca bu tür güzel kuşlarla çiftleşen dişi tavus kuşu yavrularının doğada daha hızlı büyüdükleri ve daha fazla hayatta kalma oranları olduğu da kanıtlanmıştır.
Tabi ki evrim sonucu oluşan bu aşırı büyüme ve dikkat çekiciliğin kritik bir noktası vardır. Kuyruklar taşınamayacak kadar ağırlaşırsa veya yeni bir tür vahşi hayvanın dikkatini çekerse doğal olarak dişi tavus kuşları daha normal büyüklükte olan kuşları seçecek ve evrim döngüsü yeniden başlayacaktır. Bu arada insanoğlunun bu güzel hayvanı keşfetmesi ile birlikte tavus kuşunun evriminde yapay seçilimin de büyük rolü olmuştur.
Yine çapsız fikirlerle ve kendi sonucunu çıkaran varsayımlarda belirtildiği gibi kuyrukların bu yapısı kesinlikle "İndirgenemez komplekslik"'e örnek teşkil etmez. Gayet indirgenebilirler ve aşama aşama oluşabilirler. Desenlerdeki matematiksel gizem ve doğada bir çok yerde görünen matematiksel gizemler ise gizem değildir. Maddelerin oluşumu (Kar taneleri örneğindeki gibi) ve canlılarda görünen matematiksel özellikler (Ayçiçeğinde görülen altın oran gibi) zaten fiziğin temellerinde yatan gerçeklerdir ve bu oluşumların fizik ve matematiğe uygun olması kaçınılmazdır.
Kongo Tavus Kuşu
Kongo Tavus Kuşu
Anavatanı Hindistan olan Tavus kuşunun Büyük İskender tarafından Hindistan dönüşü Avrupa'ya getirildiği düşünülüyor. Tavus kuşlarının ; Mavi tavus kuşu (Pavo cristatus - Hint tavus kuşu) ve Yeşil tavus kuşu (Pavo muticus) olmak üzere iki türü bulunuyor. Beyaz renkteki tavus kuşları Albino Tavus kuşu olarak adlandırılsa da aslında Albino değiller, bu tür de mutasyon sonucu oluşmuş. Bir başka türü olan Kongo tavus kuşları (Afropavo) ise 1936 yılında bulunmuş, bu tür nesli tükenmekte olan hayvanlar listesinde bulunuyor. Tavus kuşu Halen Hindistan'ın milli kuşu ünvanına sahip.

Beyaz Tavus Kuşu
Albino Tavus Kuşları
Albino olarak adlandırılan beyaz tavus kuşlarının hasta olmadıkları, mutasyon sonucu oluştukları bilinmektedir, bu tip tavus kuşlarının kahverengi gözleri vardır ve normal şekilde doğum yapabilirler. Göz şeklindeki simgeler de bu türlerde net olarak görülebilir. Siyah kuyruklu tavus kuşları da bu açıdan aynıdır.

Güzel olmadığı için yazımızda yardımcı oyuncu olarak yer alan "Dişi tavus kuşu" ise kahverengi ya da gri tonda renklere sahip çirkin bir kuştur. Üstün göz zevki ile evrimde oynadığı rol ise önemlidir.

Tavus ismine Tavus (Pavo) takımyıldızında ve Yezidilik inancında tavus kuşu ile simgelenen, Tanrı Azda tarafından yaratılan ve kendisine evreni ve insanları yaratma görevi verilen Melek-Tanrı olan Tavus Meleğinde rastlıyoruz. Ayrıca Antik Yunan'da tanrıça Heranın simgesi de Tavus Kuşudur. Tanrıçaya hizmet eden çok gözlü dev Argos, Hermes tarafından öldürülünce, tanrıça Hera'nın devin gözlerini tavuskuşunun kuyruğuna serptiğine inanılır.

Tavus kuşundan ilham alınmış el işi örneklerine 10 Marifat.org'un etiket derlemesinden göz atabilirsiniz. Tavus kuşu tüyünden yapılmış ürünlerden ise hayvanların insan estetiği için öldürülmesini ve eziyet çekmesini anlamsız bulduğum için hiç bahsetmek istemiyorum. Yapay tavus kuşu tüyü ile yapılmış ürünlerin ise oldukça güzel olduğunu belirtmeliyim.

Tavus kuşu etinin lezzetli olduğu söyleniyor, Roma İmparatorluğunda piştikten sonra güzelliğini de sergilemek üzere tüylerinin tekrar üzerine geçirilerek servis edildiği söyleniyor. Etinin sert ve kuru olduğu için çok fazla tercih edilmediği söyleniyor. Bazı kültürlerde ise etinin yenmesi yasak veya günah olarak kabul ediliyor.

Kaynaklar:
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/library/01/6/l_016_09.html
http://evrimianlamak.org/e/Evrim101:E%C5%9Feysel_se%C3%A7ilim
http://www.talkorigins.org/faqs/ce/3/part9.html
http://www.kesfetmekicinbak.com/atlasdan/yervegok/08742/
Christine E. Jackson - Peacock
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tavus_ku%C5%9Fu
http://en.wikipedia.org/wiki/Peafowl
Tarih: 28 Haziran 2010 Pazartesi   Okunma Sayısı: 39807
Yorumlar
sude
28.11.2010 16:18:50
En güzel tavus kuşu beyaz olan
Simay Haher
03.04.2011 14:29:17
Maddelerin oluşumu ve canlılarda görünen matematiksel özellikler zaten fiziğin temellerinde yatan gerçeklerdir ve bu oluşumların fizik ve matematiğe uygun olması kaçınılmazdır demişsiniz. Fizik ve matematik, evrendeki oluşumları, kanunları (çekim yasası..vs) açıklarlar evet. Ancak bu, sizin de söylediğiniz üzere zaten var olan bir düzeni ya da oluşu formülize etmekten başka bir şey değildir. Özet olarak cnalılar fizik, biyoloji, matematik kuralları nedeniyle var olmamıştır. İnsanoğlu yaratılmış olan ve mükemmel bir dengede seyreden evreni anlamaya çalışırken bu bu düzeni oluşturan formülleri keşvetmişlerdir. Var olan formülü bulmak ile formülü yaratmak farklı kavramlardır. Allah bu eşsiz dengeyi yaratmış, insanlara da bu düzenin kurallarını bulmayı ilham etmiştir. Demek qMCdeltaT'ymiş o zaman tesadüfen oluşup adaptasyon ile çoğalmışızdır..
lena elfin ongun
14.05.2011 14:16:50
azım açık kaldı valla onların bu kadar güzel kuyruk açtıklarını bilmiyordum ama eyer bir tavus kuşu alırsam kesin o beyaz gibi alırım
TARIK
02.02.2012 20:21:53
Tavus kuşlarının güzel sanatlar akademisinde öğrenim gördüklerini bilmiyordum; tavus kuşunun karşı cinsteki sanatsal inceliği görmesi ve bunu seksüel seleksiyon olarak kullanması ve buna inanmak bence bir tür ruh hastalığıdır. böyle saçmalık bilim kurgu filmlerinde bile olmaz, evrim senaryosu sadece bir salaklık eseri olsa gerektir... güldürmeyin beni, argümanınız son derece kötü...)
Ceyhun
29.04.2012 19:09:05
1- Erkek tavus kuşunda her yıl yenilenen yaklaşık 200 kuyruk tüyü vardır.

2- Tüylerden 170 kadarı göz şeklindedir, bunlar 'göz tüyü' olarak adlandırılır. Kalan 30 tüy ise yelpazeye son derece estetik bir dış sınır çizen 't tüyleri'dir.

3- Tavus kuşları kuyruk tüylerini sergilerken ortaya çıkan yelpazede göz tüylerinin oldukça düzenli bir yayılım gösterdiği, t ve göz tüylerinin de mikroskobik ölçüde çok kompleks bir yapıya sahip oldukları görülür. Gözlerin her biri görünür vaziyettedir, çünkü yelpazede ön sırada kısa tüyler, arka sırada uzun tüyler yerleştirilmiştir.

4- Bir tavus kuşunun tüyündeki bu göz alıcı renklerin bir özelliği, görüş açısına göre değişmeleridir. Burada renkler pigmentlerle (hayvan veya bitki dokularına renk veren madde) değil, ince-film adı verilen ve barbüllerde gerçekleşen optik (görme ve gözle ilgili) bir etki sayesinde ortaya çıkar.

5- Barbüller kuş tüyleri üzerindeki en ince yapılardır ve ancak mikroskop altında görünürler. Bir tavus kuşu tüyü üzerinde çok sayıda tüycük bulunur ve her bir tüycük üzerinde de yaklaşık bir milyon barbül vardır. Tavus kuşunun göz tüyü üzerindeki barbüller, bronz, mavi, koyu mor ve yeşil renklerde görünürler.

6- Barbüllerde ortaya çıkan ince-film etkisi, üç keratin tabakada gerçekleşir. Bu etki, üç tabakada aynı anda gerçekleşir ve ortaya değişik renkler çıkar. Keratin tabakaların belli bir rengi üretmesi ancak son derece ince olmaları sayesinde mümkün olur. Keratin tabakaların kalınlığı milimetrenin sadece yirmi binde biri kadardır ve bu, en parlak rengi üretmede 'optimal' kalınlıktır. Çünkü tabaka kalınlığı, gözle görülebilir ışığın dalga boyunu geçmemelidir.

Görüldüğü gibi tavus kuşu tüyündeki düzen son derece komplekstir ve şuuru olmayan bir tavus kuşunun bu düzeni kendi kendine akledip vücuduna yerleştirmesi mümkün değildir. Tavus kuşu tüylerindeki bu düzeni sağlayan ve onlardan harika desenler çıkaran Yüce Allah'tır. Rabbimiz'in hayranlık uyandıran yaratma sanatı bir Kuran ayetinde şöyle bildirilmiştir:

8220;Allah, her canlıyı sudan yarattı. İşte bunlardan kimi karnı üzerinde yürümekte, kimi iki ayağı üzerinde yürümekte, kimi de dört (ayağı) üzerinde yürümektedir. Allah, dilediğini yaratır. Hiç şüphesiz Allah, her şeye güç yetirendir.8221; (Nur Suresi, 45)
Yorum Yapın
İsim:

E-Posta:

kapa
Üstteki resimde yazan kelimeyi yazınız:

Yorum:


Son Yazılar
Popüler Yazılar
Etiketler
Tavsiyeler